مهدی علی نژاد نایب رییس شورای برون مرزی شد

به گزارش ایسنا و به نقل از وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی فر طی حکمی مهدی علی نژاد را به سمت نایب رییس شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد.

در بخشی از حکم دکتر سلطانی فر برای سرپرست توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان آمده است:
نظر به لزوم سیاستگذاری، تصمیم و نظارت بر روند فعالیت های برون مرزی کشور در راستای سامان بخشی و سازمان دهی اعزام نمایندگان ورزشی جمهوری اسلامی به رویدادهای ورزشی و میزبانی رویدادها، به موجب این ابلاغ به عنوان ” نایب رییس شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان” منصوب می شوید.

انتهای پیام

نظر دهید