مشاور اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی ریاضی معرفی شد

به گزارش ایسنا، مهندس محمدهادی عسکری، مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر شورای حمایت و نظارت بر انجمن‌ها و اتحادیه‌های علمی دانشجویی وزارت علوم در حکمی دکتر افشین بابایی، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران را به سمت مشاور اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی ریاضی دانشگاه‌های کشور منصوب کرد.

به نقل از وزارت علوم، دکتر افشین بابایی، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران و مشاور معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی این دانشگاه است.

انتهای پیام

نظر دهید