مبنای ارزیابی دستگاه‌های دولتی منطبق بر دیدگاه مردم باشد

به گزارش ایسنا، محمدعلی طالبی در نشست شورای راهبری توسعه مدیریت استان با اشاره به جدیت و دقت در ارزیابی دستگاه‌های اداری، اظهار کرد: فلسفه ارزیابی دستگاه‌های اجرایی باید در جهت بهبود عملکرد اداری ‌آن دستگاه‌ها باشد .

وی نسبت به لزوم تسری انگیزه در همه ارکان دستگاه‌ها تاکید کرد و افزود: همه کارمندان در سطوح مختلف باید احساس کنند در ارزیابی شریک هستند و برای کسب جایگاه بهتر در بین دستگاه‌های اجرایی استان تلاش کنند .

استاندار یزد گفت: باید با ایجاد تشویق‌ها و ساز وکارهای مناسب به نحوی عمل شود تا همه کارکنان دستگاه برای موفقیت دستگاه و بهبود عملکرد تلاش کنند .

طالبی در ادامه سخنان خود خواستار رسیدن به همنوایی و اشتراک ذهنی مناسب میان تیم ارزیابی در سطح مدیریت ارشد استان و نگاه رسانه‌ها و مردم شد و تصریع کرد: وقتی نتایج ارزیابی دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌شود باید مبنای ارزیابی استان با مبنای ذهنی مردم، رسانه‌ها و افکار عمومی یکسان باشد و شکافی در نوع دیدگاه‌ها نسبت به عملکرد دستگاه‌ها وجود نداشته باشد.

وی همچنین عنوان کرد: بعضاً اطلاع رسانی دقیق و مناسبی به افکار عمومی در رابطه با نوع عملکرد دستگاه‌ها صورت نمی‌گیرد که باید تلاش کرد تا این مشکل برطرف شود.

استاندار یزد در پایان سخنان خود با تاکید بر رفع اشکالات، گفت: باید یک همنوایی مناسب در مورد مبانی ارزیابی داشته باشیم و امیدوار هستیم که این ارزیابی ها به دستگاه های اداری و اجرایی استان انگیزه بدهد تا سال به سال روند فعالیت‌ها و عملکردشان ارتقا پیدا کند.

انتهای پیام

نظر دهید