قرائت کیفرخواست ۲۴ متهم پرونده پتروشیمی توسط نماینده دادستان

به گزارش ایسنا، پیش از برگزاری نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۲۴ متهم جدید پرونده پتروشیمی، یکی از خبرنکاران شاخه گلی را به قاضی مسعودی مقام تقدیم کرد.

در ابتدای اولین جلسه رسیدگی به این پرونده قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: به نمایندگی از اعضای اداری و قضایی شعبه سوم رسیدگی به مفاسد اقتصادی روز خبرنگار را تبریک عرض می کنم. ان شاءالله تمام خبرنگاران در مسیر سختی که پیش رو دارند موفق باشند.

وی در ادامه ضمن اشاره به مفاد مواد ۱۹۳و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن قرائت اسامی متهمان حقیقی و حقوقی این پرونده از نماینده دادستان خواست تا با حضور در جایگاه موارد را در باب کیفرخواست تنظیمی، ادله و اتهامات انتسابی قرائت کند.

حسینی نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه گفت: کیفرخواست شامل ۶ بخش مقدمه، مشخصات متهمان، تشریح اقدامات مجرمانه، ادله عمومی و ادله اختصاصی هر یک از متهمان و مستندات قانونی است.

وی افزود: متهمان ۱۷ نفر هستند که در سال ۹۷ به خاطر اختلافات چند برابریقیمت که بین بورس و کالا بوده است سهمیه اولیه تولیدی را به ارزش ۱۹۰ میلیارد در بازار آزاد به فروش رساندند.

نماینده دادستان در تشریح کیفرخواست متهمان عنوان کرد:

۱_ محسن احمدی جی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۵ هزار و ۱۸۱ تن به تحصیل منفعت به مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال.
۲_ سعید خندانی، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۳ هزار و ۷۱۸ تن با تحصیل منفعت به مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال.

۳_ فرزاد محبوبی آذریان، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۳ هزار و ۱۷ تن با تخصیل منفعت ۲۸۰ میلیارد ریال.

۴_ شرکت محبوب پلاست گیلان با نمایندگی منصور علیزاده، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به شرح فوق.

۵_ شرکت درین پلاست صومعه به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان به شیوه مذکور.

۶_ هادی آزادی، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ق هزار و ۷۰۰ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال.

۶_ حمید صداقتی، به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۲۷۰۰ تن و تحصیل منفعت به میزان ۶۰ میلیارد ریال.

ادامه دارد….

نظر دهید