ضربات سنگین کرونا به بخش خصوصی بهداشت و درمان

حسن طاهراحمدی ۲۷ خردادماه در دیدار اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی استان مرکزی افزود: حتی بیمارستان‌های خصوصی گاهی مجبورند به دلیل کاهش درآمد، تعدیل نیرو یا حتی تعطیل کنند، به همین دلیل باید دولت فکری به حال بخش خصوصی در حوزه پزشکی کند چراکه این بخش ضربه بسیاری از این ناحیه خورد.

وی با بیان اینکه جامعه پزشکی در بحث کرونا بیشترین فعالیت را داشت و متاسفانه بیشترین آسیب را در خصوص این بیماری در سطح کشور متحمل شد، افزود: بیش از هفت هزار نفر از جامعه پزشکی و کادر درمان به بیماری کرونا مبتلا شدند و تعدادی از پزشکان و پرستاران نیز جان خود را از دست دادند.

دکتر حسن طاهراحمدی در خصوص مشکلات جامعه پزشکی در سطح کشور و استان مرکزی گفت: تعرفه‌های این حوزه واقعی نیست و البته باید به سمتی حرکت کند که پرداختی از جیب مردم نباشد. بیمه‌ها باید طرف حساب جامعه پزشکی باشند ولی روز به روز نقش بیمه‌ها در کشور کمرنگ‌تر می‌شود و این امر به مردم فشار وارد می‌کند.

وی با اشاره به موضوع مالیات اظهار کرد: متاسفانه امور مالیاتی در کشور بیشترین فشار را به جامعه پزشکی وارد می‌کند و مواردی همچون کتمان مالیات را در خصوص پزشکان مطرح می کند و به این جامعه اجحاف می‌شود.

انتهای پیام

نظر دهید