دانشجویان علوم پزشکی صاحب "کارتابل فرهنگی" می شوند

دکتر حسن زائری‌لطف در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب از راه اندازی کارتابل فرهنگی برای دانشجویان علوم پزشکی در کشور خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر فعالیت های فرهنگی کانون های فرهنگی، انتخابات کانون ها و درخواست برنامه های آنها به صورت مجازی برگزار می شود. اگر ما بتوانیم در حوزه انجمن ها، نشریات و کانون های فرهنگی فعالیت های خود را ادامه دهیم باید کارتابل این فعالیت ها را ادامه دهیم باید به هر دانشجویی یک کارتابل فرهنگی طراحی کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد:در گذشته بسیاری از دانشجویان علوم پزشکی ما از فعالیت های فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی اطلاعی پیدا نمی کردند یا اینکه ثبت نام آنها در فعالیت ها با مشکل مواجه می شد و یا اینکه در ارزیابی و مشارکت دانشجویان در فعالیت های فرهنگی با مشکل مواجه می شدیم. اما با راه اندازی این کارتابل به راحتی می توانیم ارزیابی کنیم که دانشجویان علوم پزشکی در طول سال چه فعالیت های فرهنگی را انجام دادند.

زائری تاکید کرد: از ترم آینده هر دانشجوی علوم پزشکی صاحب یک کارتابل فرهنگی می شود. بر این اساس اولا مشارکت دانشجویان در برنامه های فرهنگی بیشتر می شود و از هدر رفت هزینه های فرهنگی نیز جلوگیری خواهد شد ضمن اینکه دیگر نیازی نیست ما برای هر فعالیت فرهنگی یک پوستر یا بنر چاپ کنیم و همانند کارتابل آموزشی دانشجویان با ورود به آن می توانند عملکرد و برنامه های فرهنگی را مشاهده کنند و می توانند در نوع فعالیت موجود مشارکت کنند.

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: در حال حاضر طراحی کارتابل فرهنگی از نظر سند دانشی آماده است اما اگر بخواهیم فعالیت های فرهنگی را در بستر فضای مجازی داشته باشیم باید این فعالیت ها مطابق آئین نامه های بالادستی دانشگاه ها باشد. 

وی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر در حوزه کانون های دانشجویی کارتابل های فرهنگی تهیه شده است وچند وقت دیگر در حوزه انجمن ها و همچنین نشریات دانشجویی نیز این کارتابل ها را نیز خواهیم داشت که انتخابات این دانشجویان می تواند در بستر همین کارتابل انجام شود.

انتهای پیام

نظر دهید