حذف حصارهای فیزیکی دانشگاه فردوسی منوط به انجام مطالعات جامع شد

یکی از دستور کارهای نودوهشتمین جلسه علنی شورای شهر مشهد که امروز، 23 تیرماه در تالار شهر مشهد برگزار شد، بررسی بندهای باقی‌مانده از لایحه طرح تفصیلی جنوب غرب مشهد بود. در جلسه هفته گذشته کلیات این لایحه به تصویب رسید اما هنگام بررسی جزئیات و پس از تصویب ۶ بند این لایحه، با توجه به تمام شدن زمان جلسه و رای نیاوردن تمدید مدت زمان جلسه، بررسی سایر بندهای آن به این جلسه موکول شد.

بند 6 لایحه طرح تفصیلی جنوب غرب مشهد که در جلسه گذشته شورا به تصویب رسیده بود و در رابطه با حذف حصارهای فیزیکی دانشگاه فردوسی بود، امروز اصلاح شد.

محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد دراین رابطه اظهار کرد: ما در جلسه قبل در ارتباط با مسئولیت شورا در تهیه طرح تفصیلی، ۶ بند را مورد بررسی قرار دادیم. پنج نفر پیشنهاد اصلاح بند ۶ در خصوص حذف حصار فیزیکی دانشگاه را دادند، زیرا اساتید، دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی دغدغه‌‎ها و نگرانی‌هایی را مطرح کردند. تعاملات خوبی هم از سوی شورا با دانشگاه و تشکل‌ها برقرار شد.

وی افزود: از طریق مجموعه‌های مختلف نیز دغدغه‌هایی منعکس شد. این موضوع در حد پیشنهاد و در افق ۱۰ ساله است و زمانی که تصویب شد دانشگاه دیوارها را بردارد، این موضوع الزام‌آور نیست و مقدماتی لازم دارد. قرار شد این بند اصلاح شود و اجرایی شدن حذف حصار فیزیکی دانشگاه فردوسی منوط به انجام مطالعات جامع، رعایت الزامات انتظامی و اجتماعی و لحاظ تفاهم‌ها و توافقات فی‌مابین مدیریت شهری و دانشگاه فردوسی خواهد بود.

بند 6 اصلاحی طرح تفصیلی جنوب غرب مشهد به شرح زیر است: «به منظور استفاده از ظرفیت فضاهای سبز و باز دانشگاه فردوسی مشهد در راستای تقویت و خلق فضاهای عمومی و اجتماعی و ارتقای کیفیت محیط شهری و به جهت هم‌پیوندی این کاربری بزرگ‌مقیاس با عرصه شهر پیشنهاد می‌گردد، مطالعات موضوعی با در نظر گرفتن رعایت الزامات انتظامی و اجتماعی و انجام توافقات فی‌مابین مدیریت شهری و دانشگاه فردوسی در این خصوص صورت پذیرد».

در بند هفتم طرح تفصیلی جنوب غرب مشهد آمده است:  «در خصوص بزرگراه 75 متری جنوب شهر مشهد با توجه به اینکه از نظرگاه‌های ترافیکی، زیست‌محیطی و شهرسازی دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد که در جلسات کارگروه‌ها و کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر نیز پیرامون آن بحث و تبادل نظر گسترده‌ای شده است و همچنین با توجه به سوابق مطالعاتی و اسناد فرادستی این بزرگراه به شرح زیر:
الف) طرح جامع مهرازان در سال 1372
ب) پیشنهاد در طرح جامع حمل و نقل دانشگاه شریف در سال 1373
ج) طرح تفصیلی مهرازان مصوب سال 1379(جنوب بزرگراه آسیایی) 
د) مطالعات جامع حمل و نقل مصوب سال 1393 شورای عالی ترافیک شهرهای کشور
ه) طرح توسعه عمران شهر مشهد (طرح جامع) مصوب سال 1395 شورای عالی معماری و شهرسازی کشور 
و همچنین با عنایت به نامه مشاور طرح تفصیلی(نقش پیراوش) به شماره 5315/99/5/ش مورخ 18/4/99
اولا؛ اقدامات صورت گرفته تحت عنوان پروژه کوه‌پارک به عنوان یک طرح موضعی اولویت‌دار در اراضی بلافصل بزرگراه جنوبی در طرح تفصیلی جنوب غرب با همه تغییرات مترتب بر آن در نقشه‌های وضع موجود و کلیه نقشه‌ها و ضوابط مربوط به نظامات شهرسازی و ترافیکی در طرح اصلاح گردد.

ثانیا؛ با عنایت به اینکه اثرات زیست‌محیطی کمربند جنوبی و عملکرد ترافیکی آن در ساختار شبکه معابر شهر مشهد فراتر از مقیاس حوزه طرح‌های تفصیلی است و تنها بخشی از کمربند جنوبی در حوزه جنوب غرب واقع شده است، پرداختن به این موضوع نیازمند انجام و ارائه نتایج مطالعات مدیریت محیط زیستی (EMP) بوده، بنابراین اتخاذ تصمیم در این خصوص که از وظایف و شرح خدمات مشاور طرح جامع عمران و توسعه شهر و هماهنگ‌کننده طرح‌های تفصیلی مشهد است، حسب مورد، نیازمند اعلام نظر مشاور طرح جامع و تصویب در کمیسیون ماده 5 و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود».

محسن حسینی‌پویا، رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد، به عنوان موافق این بند، اظهار کرد: این پیشنهاد چند مشخصه اصلی دارد. با توجه به مذاکرات و صحبت‌هایی که با همه سمن‌ها و انجمن‌های محیط زیستی داشتیم، به این جمع‌‎بندی رسیدیم. نکته اول اینکه راجع به بودن یا نبودن کمربند جنوبی نظر خاصی نداریم، باید مطالعات زیست‌محیطی انجام شود. بالغ بر هزار میلیارد تومان هزینه شده که باید تکلیف آن مشخص شود.

وی ادامه داد: ما باید حافظ منابع عمومی باشیم، نمی‌توان به سادگی راجع به نبودن این پروژه صحبت کرد. نکته دوم تاکید بر تثبیت فضاهای عمومی سبز حفاظت شده، دغدغه شورا و انجمن‌های محیط زیستی این بود که در آنجا منفعت‌طلبی شود و زمین‌خواری صورت گیرد، بنابراین برای اینکه این دغدغه را نشان دهیم، تاکید شده فضای سبز حفاظتی در ضلع جنوب و شمال انجام شود.

در بند هشتم طرح تفصیلی جنوب غرب مشهد آمده است: «به منظور مدیریت زمین و تثبیت کاربری فضای سبز حفاظتی در این اراضی و پیشگیری از تحریک توسعه ناشی از بزرگراه جنوبی، پیشنهاد و تاکید می‌شود کلیه اراضی موجود فاقد بنا در ضلع شمال بزرگراه تا لبه مستحدثات مجاز موجود و در ضلع جنوب بزرگراه تا خط الراس ارتفاعات، شناسایی و مستندسازی شود و نسبت به تعیین کاربری آنها به فضای سبز حفاظتی اقدام و با کمک مراجع قانونی و انجمن‌های مردم‌نهاد، تمهیدات ویژه برای تثبیت و حفظ کاربری مزبور اعمال شود.
تبصره: در راستای تقویت نظارت عمومی بر حفظ کاربری فضاهای سبز حفاظتی ارتفاعات جنوب و به منظور استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه محیط زیست شهری پیشنهاد می‌شود مدل مشارکت داوطلبانه و فعال در حفظ و توسعه فضای سبز پایدار، متناسب با اقلیم منطقه، حفظ گونه‌های بومی گیاهی و جانوری و همچنین چشمه‌های آب‌های زیر زمینی را ارائه و اجرا نماید».

احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد، عنوان کرد: در نشستی که با چند تشکل زیست‌محیطی داشتیم، بیان کردند اراضی که در جوار بزرگراه است، در این جریان تخریب می‌شود، این موضوع برای ما هم اهمیت داشت؛ بنابراین پیشنهاد را اصلاح کردیم که نگاه کاملا سختگیرانه‌ای دارد تا جلوی ضلع شمال و جنوب را بگیرند. حفظ این بخش‌ها مهم‌تر از بحث کمربند جنوبی است، بنابراین در این پیشنهاد آوردیم تا از تخریب این اراضی جلوگیری کند.

در بند نهم طرح تفصیلی جنوب غرب مشهد آمده است:«به منظور رعایت ملاحظات فرهنگی و افزایش روحیه سرزندگی و عملکرد اجتماعی در طرح، بر پیوستگی مسیرهای پیاده و سبز همراه با مسیرهای دوچرخه و ضرورت پیش‌بینی ضوابط تشویقی در خصوص استقرار کاربری‌های فرهنگی و مراکز فرهنگی هنری در واحدهای مسکونی مستقل با رعایت ضوابط هر پهنه در راستای تحقق‌پذیری بیشتر کاربری‌های فرهنگی تاکید می‌گردد، همچنین ضروری است در زمان تهیه طرح‌های موضعی و موضوعی پیوست فرهنگی و اجتماعی لازم تهیه گردد».

احسان اصولی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد، گفت: ما در کمیسیون فرهنگی بر نکته‌ای تاکید داشتیم، مبنی بر اینکه با هدف حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، یک بند تشویقی و ضوابط تشویقی برای آنها در نظر بگیریم، به جهت اینکه شفاف کنیم و در دفترچه ضوابط حکم داشته باشیم، بنابراین بند ۱۰ را ارایه می‌کنیم.

در بند دهم طرح تفصیلی جنوب غرب مشهد نیز آمده است: «پیشنهاد می‌گردد فعالیت‌های فرهنگی تحت شمول از جمله کتابفروشی‌ها، مراکز و موسسات فرهنگی، آموزشگاه‌های هنرهای تجسمی، موسیقی، اماکن ورزشی و نظایر آن که دارای مجوز در جدول طبقه‌بندی کاربری‌ها از کاربری تجاری غیرانتفاعی جدا شده و جزو کاربری‌های فرهنگی و ورزشی طبقه‌بندی گردند».

همچنین بند یازدهم طرح تفصیلی جنوب غرب مشهد به شرح زیر است: «با توجه به اقدامات قضایی و حقوقی اخیر در محدوده اراضی پارک چهل‌بازه، پیشنهاد می‌گردد تدقیق کاربری این اراضی در طرح موضعی و موضوعی اولویت‌داری که در ادامه تهیه خواهد شد صورت پذیرد».

تاسیس دبیرخانه دائمی سازمان فرهنگی هنری فارسی‌زبانان (ایتا)

از دیگر دستورکارهای امروز شورای شهر مشهد لایحه تاسیس دبیرخانه دائمی سازمان فرهنگی هنری فارسی‌زبانان (ایتا)  بود که به تصویب رسید.

محمدحسین ودیعی، نائب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد در جریان تصویب این طرح اظهار کرد: بحث تاسیس دبیرخانه در خصوص سه کشور ایران، تاجیکستان و افغانستان است که توسط شهرداری پیشنهاد شده بود و با توجه به بررسی‌ها در کمیسیون برنامه و بودجه و اینکه ما مستقیما نمی‌توانیم به این کار ورود کنیم، لایحه در کمیسیون به تصویب رسید.

در ادامه احسان اصولی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد، تصریح کرد: این موضوع در کمیسیون فرهنگی بحث شد و ابهامی وجود داشت، مبنی بر اینکه در اساسنامه این سازمان که مصوبه مجلس و ابلاغیه هیات وزیران است، مقر سازمان ایتا تهران مشخص شده و وقتی ما دفتر برای این سازمان بدهیم، خلاف اساسنامه بوده و ممکن است با تغییر مدیریت، تکلیف کنند که دفتر به تهران برگردد و امتیاز از مشهد گرفته شود، بنابراین باید این موضوع را شفاف کنند.

در ادامه محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد، عنوان کرد: هدفی که شهرداری مشهد در این موضوع دارد، برندسازی برای شهر مشهد است و اینکه مشهد قطب تعامل با کشورهای فارسی‌زبان همجوار خود باشد. این پیشنهاد مطرح شده و هنوز وزارتخانه مجوزی نداده است. دو نظر وجود دارد، نظر هر دو کمیسیون مشترک است و بیان می‌کنند که وزارت فرهنگ باید اجازه دهد، اما در کمیسیون فرهنگی موضوع را به تغییر اساسنامه مرتبط کردند که مجلس باید این فرایند را طی کند. نکته دوم که کمیسیون بودجه به آن اشاره کرده این است که چنانچه موافقت از وزارت ارشاد انجام شود، شهرداری مکانی در اختیار این سازمان قرار دهد.

در متن این مصوبه آمده است: «ماده واحده- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود، درصورت اخذ موافقت رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت استقرار و فعالیت مقر سازمان فرهنگی هنری فارسی‌زبانان (ایتا) در شهر مشهد، نسبت به واگذاری ابنیه متعلق به خود (با حفظ مالکیت) به سازمان مزبور، مستند به بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری، اقدام نماید».   

تثبیت یا تغییر نام‌های تکراری برخی معابر سطح شهر

در این جلسه تثبیت یا تغییر نام‌های تکراری برخی معابر سطح شهر نیز به تصویب رسید. 

بر اساس این مصوبه در رابطه با نام صاحب الزمان، نام خیابان و میدان صاحب الزمان(عج) حدفاصل خیابان دانشگاه تا میدان تختی به نام صاحب الزمان تثبیت شد و زیرنویس خیابان طبرسی ۵۸ و ۶۱ از صاحب‌الزمان(عج) به نام انتظار تغییر یافت. همچنین زیرنویس خیابان شهید ساعی ۴۵ واقع در شهرک طرق از صاحب‌الزمان(عج) به نام بقیه‌الله(عج) تغییر یافت.

 در رابطه با نام ابن سینا خیابان حدفاصل میدان بیمارستان امام رضا(ع) و پنجراه سناباد به نام ابن سینا تثبیت شد. زیرنویس ابن‌سینا از معابر حد فاصل خیابان میلاد ۲۰ تا آزادی ۳۱ حذف شد (با توجه به داشتن نام اسامی گل بر روی معابر فرعی به صورت زیرنویس).

 در مورد نام ارشاد، خیابان ارشاد حد فاصل بلوارشهید صادقی و بلوار خیام به نام ارشاد تثبیت شد.  زیرنویس ارشاد از خیابان وکیل‌آباد ۸ حذف شد و حد فاصل بلوارهفت تیر و بلوار پیروزی پیرو درخواست نهاد کتابخانه‌های عمومی از ارشاد به نام بلوار کتاب تغییر یافت.

 در مورد اسم ابوذر، نام بلوار حد فاصل بلواراحمدآباد تا کوهسنگی به نام ابوذر غفاری تثبیت شد. خیابان حدفاصل بلوارطبرسی و مسلم از ابوذر به نام آیت‌الله واعظ‌زاده به منظور بررسی بیشتر و اخذ تاییدیه از خانواده مرحوم به کمیته نامگذاری عودت شد. زیرنویس خیابان طبرسی ۶۵ با حفظ شماره از ابوذر به نام شهید سیدمحمدجواد حسن زاده تغییر یافت. همچنین زیرنویس خیابان مهرآباد ۳ با حفظ شماره از ابوذر به نام شهیدان مسلمی تغییر یافت.

احسان اصولی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد، اظهار کرد: در ۸۶ معبر ۳۰ نام تکراری داریم.

سوال از شهردار در مورد عدم اجرای کامل مصوبه شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی کامل اطلاعات معاملات شهرداری

در این جلسه محمد حاجیان شهری، رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر مشهد، در خصوص علت تاخیر و عدم اجرای کامل مصوبه شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی کامل اطلاعات معاملات شهرداری از محمدرضا کلائی، شهردار مشهد سوال کرد.

انتهای پیام

نظر دهید