اجرای 60پروژه باز آفرینی شهری در استان کردستان

محمد صدیق ثابتی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: بازآفرینی شهری یکی از رویکردهای دولت در راستای زدودن فقر از چهره شهرهاست.

وی با اشاره به رویکرد اصلی این سیاست که در قالب سند ملی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در سال 1393 ابلاغ شده افزود: کاهش فقر شهری و ارتقای کیفیت زندگی و قابلیت زیست پذیری شهرها از اهم این رویکردهاست.

ثابتی بیان کرد: مجموع پروژه های تعریف شده در این اداره حدودا 60 پروژه با مبلغ قراردادی 114 میلیارد تومان است که از مجموع پروژه های مذکور تاکنون 11 پروژه تحویل موقت شده و مابقی 49 پروژه دیگر فعال هستند و به تناسب اعتبار و برنامه تفضیلی مصوب عملیات اجرایی آنها پیگیری می شود.

مدیر کل راه وشهرسازی کردستان ادامه داد: منابع اعتباری پروژه ها عمدتا ملی و بعضا استانی بوده که در سال گذشته کل اعتبار تخصیص داده شده به پروژه ها جذب و حدودا 50 میلیارد تومان صورت وضعیت وصول و پرداخت شده است.

ثابتی عنوان کرد: در حال حاضر 14 فقره قرارداد مطالعاتی در رابطه با پروژه ها سهم استان با مشاوران برای تعریف پروژه های جدید که نقش بسیار مهمی در مرمت بافت های تاریخی، مدرسه سازی، ساماندهی معابر قدیمی و ساماندهی رودخانه های حاشیه شهرها و … دارد، منعقد شده  و به  تناسب اعتباری که به پروژه ها داده خواهد شد، اقدامات لازم در حال پیگیری است و برای جذب اعتبار لازم برای ترمیم بافت های فرسوده شهری یک فقره قرارداد کارگزاری نیز منعقد و برابر ضوابط و مقررات متقاضی به بانک ها جهت دریافت وام معرفی می شوند.

انتهای پیام

نظر دهید